Trauma's helen met je lichaam als resonerend instrument

IMS als psychosomatische bewegingstherapie

Voel je je in je dagelijkse leven belemmerd door onrust en aanhoudende spanning in lijf, hoofd of hart? Heb je (geregeld) het gevoel dat je de verbinding met jezelf kwijt bent. Heb je last van angsten, sombere gedachten, burn-out of depressie?

De IMS bewegingsmethode is ook effectief in te zetten als psychosomatische bewegingstherapie. Veel fysiek gevoelde klachten worden namelijk veroorzaakt door onverwerkte emoties, die blokkerend werken en spanning vasthouden in je lichaam. Door bewust naar je lichaam te luisteren, bewegingsimpulsen te volgen en in beweging te uiten wat er binnen in jou leeft, kun je van binnenuit je natuurlijke balans herstellen.

Wanneer en voor wie?

IMS is in te zetten als psychosomatische bewegingstherapie wanneer je je kwaliteit van leven wilt verbeteren, niet goed in je vel zit, de verbinding met jezelf wilt herstellen en/of psychische hinder ondervindt van nare gebeurtenissen, hoe klein of groot ook. Bijvoorbeeld als je klachten hebt als gevolg van een trauma, maar ook bij depressieve gevoelens of angstklachten en bij psychosomatische klachten als hoofdpijn, migraine, duizeligheid of evenwichtsstoornissen. ‘Psychosomatisch’ wil zeggen, dat sprake is van lichamelijke uitingen van psychische klachten, waarbij lichamelijk onderzoek geen duidelijke fysieke oorzaak of verklaring heeft opgeleverd en reguliere behandelingen niet of onvoldoende verbeteringen geven. Dit wordt ook wel SOLK genoemd: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Maar ook post-Covid patiënten en patiënten met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) kunnen baat hebben bij IMS.

Goed om te weten: IMS is laagdrempelig. Zo maakt het voor de effectiviteit niet uit of je verbaal en rationeel, of juist heel fysiek bent ingesteld.

Als je lichaam zou kunnen spreken, wat zou het je dan willen zeggen?

Meer over trauma en PTSS:

Een traumatische ervaring is te omschrijven als een gebeurtenis of serie gebeurtenissen, waarop men niet was voorbereid en die te plotseling, te snel of te groot was, om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Posttraumatische Stress Stoornis of PTSS komt vaker voor, dan je misschien zou denken en is als psychische aandoening niets anders dan een (verlate) reactie op één of meer niet goed verwerkte traumatische ervaringen. Hierbij gaat het om gebeurtenissen, die op het moment dat ze zich voordoen een enorme hoeveelheid energie oproepen om hetzij te vechten, hetzij te vluchten. Die energie zet zich vervolgens in ‘bevroren’ toestand vast in het lichaam en met name in het autonome zenuwstelsel. Hierdoor raakt het zenuwstelsel als het ware overweldigd, blokkeert het natuurlijk herstelproces en ontstaat een verstoring van de lichaamsbeleving (en daarmee de beleving van/verbondenheid met het natuurlijke Zelf).

PTSS kan zich onder meer uiten in:

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid

  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren

  • Dissociatie: het gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens

  • Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Hoe werkt IMS als psychosomatische bewegingstherapie?

Juist bij de verwerking van trauma is het van groot belang om je lichaam te betrekken als instrument voor heling. Met IMS leer je de traumatische spanning, die is vastgezet in je systeem, te herkennen aan de hand van Gronding, Klank-ademhaling (vocalisatie) en Beweging en alsnog te ontladen zonder je lichaam geweld aan te doen: juist omdat je natuurlijke, intrinsieke beweging laat spreken zal het nooit als “te veel” of overweldigend voelen.

Centraal staat de in het lichaam gevoelde ervaring, de ‘felt sense’, het gewaar-zijn van lichamelijke sensaties en impulsen. Door je bewust te worden van bijvoorbeeld warmte, rood aanlopen, bleek wegtrekken, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling, verslapping of verstijving van de spieren creëer je de mogelijkheid tot ontladen en kom je stap voor stap weer tot volledige beweging.

Net als bij ‘gewone’ IMS sessies stemmen we bij IMS als bewegingstherapie elke sessie af op wat jij ervaart en nodig hebt in het hier en nu, met mij als je getuige en je coach. Aan het begin en aan het eind van elke bewegingssessie stellen we vraag: Als je lichaam zou kunnen spreken, wat zou het dan nu zeggen?”. Je zult merken dat jouw antwoord op die vraag de sleutel is tot het bespreekbaar maken van jouw lichaamsbeleving. Zo leer je gaandeweg en op een laagdrempelige manier je eigen lichaamstaal te verstaan, je trauma’s te (h)erkennen en het zelfregulerend en zelfhelend vermogen van je lichaam (weer) op gang te brengen.

 

De basis van de IMS® methode

Gronding: – Stevig in het hier en nu

Gronding is eigenlijk niets anders dan je eigen lichaamsgewicht bewust ervaren. De zwaartekracht voelen brengt je in het hier en nu. Stevig met je voeten op de grond. Met je aandacht bij je lichaam. Grondingsoefeningen kunnen je helpen vertragen, aarden, stabiliseren en je bewust maken van wat er in het hier en nu in jou aanwezig is en gebeurt.

Klank-ademhaling: Ademhalen is leven

Adem is leven, zonder kunnen we niet. Het is alleen ook meestal een automatisch proces: we hebben het vaak niet eens door als bepaalde ademhalingspatronen (bijvoorbeeld een oppervlakkige ademhaling) ons beperken in onze mogelijkheden om te bewegen, te voelen en te zijn. Aandacht voor je ademhaling is dan ook een belangrijke stap naar meer zelfbewustzijn en een betere verbinding met jezelf, je houding en beweging.

Klank-ademhaling: geluid als verbindende kwaliteit

Wat leeft is continu in beweging, past zich aan. Denk maar aan het effect van geluid op ons lichaam: trillingen zijn vaak in het hele lichaam te voelen. Klank is dan ook essentieel om in verbinding met je lichaam te komen. Hoe, dat verkennen we in verschillende oefeningen met de vibraties van je adem of je stem, of we maken op een andere manier (een voorstelling van) geluid. Zo word je je bewust van wat verschillende klanken, klanksoorten en toonhoogtes – ook letterlijk – in je lichaam teweegbrengen en kun je gaan afstemmen op wat jou rust en flow geeft.

Beweging: natuurlijk bewegen – vrij en voluit leven

Alleen in verbinding met jezelf en je natuurlijke beweging kun je je leven vrij en voluit leven. Die natuurlijke (intrinsieke) beweging brengen we in oefeningen op gang vanuit gronding, ademhaling en geluid. Je zult zien dat je al gauw je eigen bewegingsimpulsen gaat volgen en in beweging (ook met klanken, waarschijnlijk) gaat uiten wat er binnen in jou leeft/beweegt. Zo kun je met de inzet van je lichaam als instrument vastgezette spanning/energie ontladen en onbelemmerd tot bloei komen.

De Polyvagaaltheorie: vriendschap sluiten met je zenuwstelsel

Traumatische ervaringen hoe groot of klein ook brengen je zenuwstelsel uit balans. De polyvagaaltheorie biedt inzicht dat je jouw nervus vagus, de belangrijkste ‘informatiesnelweg’ van je lichaam, zelf kunt reguleren. Gedurende de sessies brengen we je zenuwstelsel in kaart en leer je jouw zenuwstelsel van binnen -uit te reguleren om zo de weg terug te vinden naar een gevoel van veiligheid en verbinding in een natuurlijk ritme van regulatie.

Van binnenuit je natuurlijke balans herstellen

Het zelfregulerend en zelfhelend vermogen van je lichaam stimuleren

Meer ontspanning, veerkracht en vitaliteit ervaren

Wat mijn cliënten zeggen

“Een week IMS met Romanie was voor mij life-changing. Dat klinkt misschien stevig, maar toch was het zo. Ik wist best al veel en had al heel wat innerlijk werk verricht, maar bij haar en dankzij het lichaam kwamen alle puzzelstukjes bij elkaar. Wat ik had geleerd (over basisvertrouwen, over verbinding, over veligheid) kon ik nu IN mijn lichaam doorvoelen en ervaren. Het vond een plek. Een plek die nu mijn basisveiligheid is, zonder dat ik ze nog buiten mezelf moet zoeken… Heel wezenlijk voor iemand die op jonge leeftijd haar moeder – en dus (tijdelijk) haar gevoel van basisveiligheid – verloor. Je BENT je kwetsuren niet. Geen enkele kwetsuur staat vast voor de rest van je leven. Er is een grotere intelligentie en wijsheid in ons lichaam, hier en nu, die kan bewegen met al wat is, en opnieuw in beweging kan brengen wat misschien een tijd vastgezeten heeft… Dank je, Romanie, voor deze heerlijke verrijkende week en ook noodzakelijke tools en kennis, die ik nu mee kan nemen, en die voor mij echt een nieuwe kijk op mezelf en de wereld zijn. Ik kijk ernaar uit om nog veel te dansen en te bewegen.”

“Tijdens de sessies voel ik een innerlijke muziek, die ik nog niet horen kan, maar ik wéét dat ie er is en ik kan ermee bewegen. Dat voelt als thuiskomen in mijn hart: het is wie ik ben waar ik vandaan kom. Zo leer ik mijn lichaam kennen en mijn lichaam mij en voor de goede orde: dat gaat verder dan het fysieke lichaam.”

Vanuit gronding bewegen voelt voor mij vooral heel stevig, heel rijk. Tegelijkertijd nieuw, en heel erg in het nu, van mij als volwassene, maar ook iets, dat ik van jongs af aan ken. Een soort herbeleven, terugkeren naar de basis, waar ik mijn volle aandacht aan mag geven.”

“Met IMS leerde ik vertrouwen op mijn lichaam en daarmee op mezelf: ik laat nu mijn lichaam spreken. De verhalen die mijn lichaam vertelt, zijn altijd waar en zitten nooit vast aan een structuur. Tegelijkertijd sta ik nu ‘stevig in de grond’ als ik beweeg. Vroeger trilde ik, kon ik mijn verhaal niet goed vertellen, vond ik het lastig om door bepaalde delen van de stad te fietsen. Door te bewegen uit gronding gaat dat allemaal veel makkelijker: ik kan nu beter bij mijn bron. Kan spanningsenergie en -trillingen veel beter ontladen en reguleren. Ook ervaar ik meer verbondenheid met de natuur, waar ik ook ben.”
 

Plan je sessie

Locatie en duur traject

In principe gaan we samen aan het werk in mijn studio in Rotterdam, mits de situatie dat toelaat, natuurlijk. Wanneer fysieke aanwezigheid om wat voor reden ook niet mogelijk is, kun je ook kiezen voor online begeleiding.

En hoewel ieder mens, ieder vraagstuk en ieder proces weer anders is, beslaan de meeste trajecten gemiddeld 10 sessies van 60 minuten.