Je lichaam als resonerend instrument

Zó werkt de IMS® methode

De IMS bewegingsmethode is gebaseerd op drie principes:

 • Gronding
 • Klank-ademhaling (vocalisatie)
 • Beweging

Aan de hand van deze principes brengen we samen in een aantal sessies het zelfregulerend en zelfhelend vermogen van je lichaam in beweging. Je lichaam is hierbij een rijke bron van kennis. Die bron ga je ervaren en inzetten. Door bewust naar je lichaam te luisteren, bewegingsimpulsen te volgen en in beweging te uiten wat er binnen in jou leeft, geef je je lichaam de kans zichzelf te reguleren van binnenuit. Door dit te doen, versterk je je balans en ervaar je meer ontspanning en vitaliteit.

Samen werken we aan het bereiken van het lichamelijk en geestelijk evenwicht, zoals dat in oorsprong al in je lichaam en geest aanwezig is. Tijdens iedere sessie gaan we in wat er op dat moment – dus in het hier en nu – bij jou speelt. Door op basis van de IMS methode je systeem van binnenuit te reguleren, kom je weer meer in verbinding met jezelf en de wereld om je heen en geef je jezelf de ruimte om je kwaliteiten ten volle te ervaren en in te zetten.

Voor wie is de IMS® methode bedoeld?

IMS is een zeer effectief instrument als je

 • even niet vanuit je hoofd, maar bewust (vanuit) je lichaam wilt ervaren

 • op een lichte en speelse manier je kwaliteit van leven wilt verbeteren

 • meer ontspanning, plezier, veerkracht, vitaliteit, harmonie en balans in je dagelijkse leven wilt ervaren

 • al dan niet preventief aan de slag wilt met je eigen welzijn en gezondheid

 • wilt luisteren naar je eigen lichaamstaal/een dieper inzicht wilt krijgen in wat je lichaam je te vertellen heeft

 • je lichaamswijsheid/de in jouw lichaam besloten kennis wilt ontsluiten en inzetten om meer uit je leven te halen

 • bewustzijn en actie in je persoonlijke dagelijkse praktijk wilt integreren

 • je expressieve bereik wilt vergroten en je creativiteit, talenten en kwaliteiten alle ruimte wilt geven

De sessies: we doen het samen

Iedere IMS sessie is anders en afgestemd op wat jij ervaart en nodig hebt in het hier en nu. Ik treed hierbij op als je getuige en je coach: ik geef je mijn volledige aandacht, ik moedig aan, beweeg met je mee en help je op weg.

Gebaren, oogcontact, houding, beweging, ademritme, stemtoon en tempo, stiltes, woorden en beelden, het zijn allemaal vormen van zelfexpressie, waarbij je lichaam als instrument dient. Een instrument, dat bij mij weerklank vindt, resoneert: met gerichte aandacht voor jouw fysieke uitingen krijg ik zicht op, en voeling met jouw bewegingswereld. Zo reageer ik op jouw uitingen. Van daaruit ondersteun/coach ik je op basis van de IMS principes gronding, vocalisatie en beweging naar het effectief bereiken van innerlijke beweging, zelfregulatie en zelfsturing. En als je dat eenmaal kunt, heb je alles in huis om (meer) te ontspannen en (meer) verbinding te voelen, vitaliteit te ervaren en je kwaliteiten effectief aan te spreken. Een vaardigheid, waar je voor de rest van je leven iets aan hebt.

De basis van de IMS® methode

Gronding: – Stevig in het hier en nu

Gronding is eigenlijk niets anders dan je eigen lichaamsgewicht bewust ervaren. De zwaartekracht voelen brengt je in het hier en nu. Stevig met je voeten op de grond. Met je aandacht bij je lichaam. Grondingsoefeningen kunnen je helpen vertragen, aarden, stabiliseren en je bewust maken van wat er in het hier en nu in jou aanwezig is en gebeurt.

Klank-ademhaling: Ademhalen is leven

Adem is leven, zonder kunnen we niet. Het is alleen ook meestal een automatisch proces: we hebben het vaak niet eens door als bepaalde ademhalingspatronen (bijvoorbeeld een oppervlakkige ademhaling) ons beperken in onze mogelijkheden om te bewegen, te voelen en te zijn. Aandacht voor je ademhaling is dan ook een belangrijke stap naar meer zelfbewustzijn en een betere verbinding met jezelf, je houding en beweging.

Klank-ademhaling: geluid als verbindende kwaliteit

Wat leeft is continu in beweging, past zich aan. Denk maar aan het effect van geluid op ons lichaam: trillingen zijn vaak in het hele lichaam te voelen. Klank is dan ook essentieel om in verbinding met je lichaam te komen. Hoe, dat verkennen we in verschillende oefeningen met de vibraties van je adem of je stem, of we maken op een andere manier (een voorstelling van) geluid. Zo word je je bewust van wat verschillende klanken, klanksoorten en toonhoogtes – ook letterlijk – in je lichaam teweegbrengen en kun je gaan afstemmen op wat jou rust en flow geeft.

Beweging: natuurlijk bewegen – vrij en voluit leven

Alleen in verbinding met jezelf en je natuurlijke beweging kun je je leven vrij en voluit leven. Die natuurlijke (intrinsieke) beweging brengen we in oefeningen op gang vanuit gronding, ademhaling en geluid. Je zult zien dat je al gauw je eigen bewegingsimpulsen gaat volgen en in beweging (ook met klanken, waarschijnlijk) gaat uiten wat er binnen in jou leeft/beweegt. Zo kun je met de inzet van je lichaam als instrument vastgezette spanning/energie ontladen en onbelemmerd tot bloei komen.

De Polyvagaaltheorie: vriendschap sluiten met je zenuwstelsel

Traumatische ervaringen hoe groot of klein ook brengen je zenuwstelsel uit balans. De polyvagaaltheorie biedt inzicht dat je jouw nervus vagus, de belangrijkste ‘informatiesnelweg’ van je lichaam, zelf kunt reguleren. Gedurende de sessies brengen we je zenuwstelsel in kaart en leer je jouw zenuwstelsel van binnen -uit te reguleren om zo de weg terug te vinden naar een gevoel van veiligheid en verbinding in een natuurlijk ritme van regulatie.

Even niet vanuit je hoofd, maar bewust (vanuit) je lichaam ervaren

Meer ontspanning, plezier, veerkracht, vitaliteit, harmonie en balans in je dagelijkse leven ervaren

Je expressieve bereik vergroten en je creativiteit, talenten en kwaliteiten alle ruimte geven

Wat mijn cliënten zeggen

“Tijdens de sessies voel ik een innerlijke muziek, die ik nog niet horen kan, maar ik wéét dat ie er is en ik kan ermee bewegen. Dat voelt als thuiskomen in mijn hart: het is wie ik ben waar ik vandaan kom. Zo leer ik mijn lichaam kennen en mijn lichaam mij en voor de goede orde: dat gaat verder dan het fysieke lichaam.”

Vanuit gronding bewegen voelt voor mij vooral heel stevig, heel rijk. Tegelijkertijd nieuw, en heel erg in het nu, van mij als volwassene, maar ook iets, dat ik van jongs af aan ken. Een soort herbeleven, terugkeren naar de basis, waar ik mijn volle aandacht aan mag geven.”

“Romanie spoorde me aan met klanken en geluiden mijn lichaam te gebruiken als instrument. Dat voelde eerst wat geforceerd, maar ik heb ervaren hoe het mij helpt: alsof mijn lichaam wakker wordt om zichzelf te geven wat het nodig heeft, zichzelf omarmt, weer mag genieten van zijn stem. Romanie is een soort versterker in dit proces. Vanuit haar eigen klank zette ze mij aan om mijn eigen klank te maken en te ervaren. Nu durf ik daar meer op te vertrouwen. IMS werkt heel subtiel – en heel subtiel door in alles. Mijn lijf wordt er blij van, de geluiden komen nu vanzelf: het wil zingen, kent zijn eigen lied nu!”

“Bewegen, of liever dansen, doe ik nu vooral op mijn innerlijke muziek: met IMS heb ik ervaren hoe fijn het is, om van binnenuit te dansen. Natuurlijk, muziek opzetten en dansen kan ook leuk zijn. Maar als ik mijn lichaam echt wil geven wat het nodig heeft, waar ik zelf onbewust om vraag, dan is muziek nodig, die je niet van buiten hoort, maar van binnen voelt. Dansen op een dansvloer komt dankzij IMS voor mij nu voort uit een intrinsieke beweging, vanuit contact met mijn eigen lied, eigen gronding, eigen thuisgevoel. Zonder IMS had ik dat niet gekund.”

“Met IMS leerde ik vertrouwen op mijn lichaam en daarmee op mezelf: ik laat nu mijn lichaam spreken. De verhalen die mijn lichaam vertelt, zijn altijd waar en zitten nooit vast aan een structuur. Tegelijkertijd sta ik nu ‘stevig in de grond’ als ik beweeg. Vroeger trilde ik, kon ik mijn verhaal niet goed vertellen, vond ik het lastig om door bepaalde delen van de stad te fietsen. Door te bewegen uit gronding gaat dat allemaal veel makkelijker: ik kan nu beter bij mijn bron. Kan spanningsenergie en -trillingen veel beter ontladen en reguleren. Ook ervaar ik meer verbondenheid met de natuur, waar ik ook ben.”
 

Plan je sessie

Locatie en duur traject

In principe gaan we samen aan het werk in mijn studio in Rotterdam, mits de situatie dat toelaat, natuurlijk. Wanneer fysieke aanwezigheid om wat voor reden ook niet mogelijk is, kun je ook kiezen voor online begeleiding.

En hoewel ieder mens, ieder vraagstuk en ieder proces weer anders is, beslaan de meeste trajecten gemiddeld 10 sessies van 60 minuten.